Náš systém

 • MÁME SYSTÉM, KTERÝ UMOŽŇUJE „OBYČEJNÝM“ LIDEM DOSAHOVAT NEOBYČEJNÉ VÝSLEDKY!
  Jak? Skrze AKTIVA.

Aktiva učíme partnery budovat při svobodné práci kde:

 • základní stavební jednotkou není firma, ale jednotlivec
 • smyslem je úspěch jednotlivců, ne firmy
 • na 1. místě jsou sny a cíle partnerů
 • společnost nevyžaduje, abyste obětovali pro firmu rodinu, čas a osobní svobodu, nýbrž má zájem na budování kvalitních vztahů v rodině a chce zajistit svým lidem dostatek času na rodinu a zájmy
 • společnost nenabízí pracovní místa, ale příležitosti
 • odměna nezávisí na vzdělání, pohlaví, národnosti či protekci, ale na iniciativě, tvořivosti, nezávislosti a poctivé práci
 • kariéra není podle přízně nadřízených, ale podle osobního rozvoje a výsledků
 • odměna je daná tím, kolika lidem pomohu zlepšit život
 • charakter a schopnost růstu a změny se cení více, než tituly a odbornost
 • Hlavní rysy našeho systému

Zbavujeme lidi stresu a rizika

 • nepotřebujete investovat žádný kapitál, mít sklady na zboží ani reprezentativní kancelář
 • nepotřebujete vést účetnictví, mít EET pokladnu, starat se o zaměstnance, hledat dodavatele produktů, skladovat, balit a odesílat zboží...
 • nebudete nic prodávat – jde o budování aktiv, ne o prodej

Dáváme skutečnou jistotu – skrze aktiva

 • jistotu požadujeme od sebe (ne od druhých, vlády nebo zaměstnavatele)
 • reziduální příjem mne zajistí lépe než životní, úrazové či jakékoli jiné pojištění, než důchodové spoření, než sociální zabezpečení, úspory nebo starobní důchod

Dáváme lidem hotové nástroje

 • každý partner dostává vlastní, hotový web-shop s produkty
 • dostává hotovou vlastní internetovou on-line kancelář
 • je postaráno o distribuci produktů i o finanční krytí zásob

Unikátní odměňování

 • lidé jsou odměňováni za jednou vykonanou práci mnohokrát (na rozdíl od zaměstnání nebo OSVČ)
  –  možnost vybudovat si příjem až do výše, která mne zbaví starostí
  –  možnost získat dostatek času pro os. růst, vztahy, budování hodnot...
 • odměny za to, kolika lidem pomohu  –  podnikání závislé na dobrých vztazích  =  kolik získám přátel
 • násobení úsilí, času i peněz   [leveridž]

Používáme nejlepší způsob řízení podnikání

 • ne pyramidální, ale KRUHOVÉ  vedení
  –  ne vládnutí druhým, ale spolupráce
  –  ne pyramida, ale síť
  –  ne poroučení, ale vedení

Dáváme neomezenou příležitost

 • naše podnikání nezná hranice států
 • naším teritoriem je celá Evropa
 • jenom v Evropě na nás čeká 700 milionů potenciálních zákazníků

Spojení a využití fenoménů doby

 • revoluce životního stylu  (nemusím být milionářem, abych mohl mít jeho životní styl)
 • podnikání z pláže   (... z domu, na cestách, odkudkoli na světě)
 • internet  (podnikání, vzdělávání, informace, zábava...)
 • distribuční revoluce  (zboží rychle až domů)
 • A to hlavní: dáváme KLÍČ k úspěchu
 • vedení skrze mentory
 • vzdělání cenově dostupné každému