Naše poslání:

Zlepšujeme životy lidí tím, že je učíme pomáhat druhým a dáváme jim příležitost k osobnímu i finančnímu růstu.

Naše vize:

Zlepšit skrze spolupracující tým život jednoho milionu lidí, jednoho po druhém.